Yazı Detayı
19 Mayıs 2018 - Cumartesi 00:58 Bu yazı 1941 kez okundu
 
ATATÜRK'ÜN SAMSUNA ÇIKIŞI VE HAİNLERİN YALANLARINA CEVAPLAR
TANER ÜNAL
Tarihçi-Yazar
 
 

 

ATATÜRK'ÜN SAMSUNA ÇIKIŞI VE HAİNLERİN YALANLARINA CEVAPLAR

 

Sevgili Okurlar,

 

Bu gün 19 Mayıs 1919 Türk Milletinin kurtuluş meşalesinin Büyük Önder Atatürk tarafından Ateşlendiği gün..

 

 

TÜM ARKADAŞLARIMIZIN VE BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN

 

 

UFUKTA PARLAYAN GÜNEŞ

 

 

Sevgili Okurlar,

 

19 Mayıs 1919 tarihi, Türk milleti için önemli bir dönüm noktası, aynı zamanda yeni bir devrin de başlangıcı olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihte IX. (III) Ordu Kıtaları Müfettişliği görev ve yetkileriyle Samsun'a çıkmış; Türk Milletinin içinde bulunduğu büyük sıkıntı ve yoksulluklara rağmen, azimle Türk İstiklal Mücadelesini başlatmıştır.Bu mücadele, aynı zamanda yeni devletin doğum sancılarını da beraberinde getirmiştir. Nasıl ki gecenin en karanlık olduğu zaman şafak vaktinin, şafak vakti ise her zaman aydınlığın müjdecisi olmuşsa, 1919 yılında Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde başlatılan Mili Mücadele hareketi de yeni devletin, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şafağı olmuştur. (Zekeriya Türkmen, Mütareke Döneminde ordunun Durumu ve Yeniden Yapılanması (1918-20), Ankara 2001, TTK Yay.,s.121 vd.)
Mustafa Kemal'in görevi; ümidi sönmüş ve birliği parçalanmış bir millete evvela "Milli Birlik" şuurunu vermek, Türk gençliğine iyi örnek olmayı millete aşılamaktı.

 

İçerde sarayın köhne yönetiminden, dışarıda yabancıların ordu ve donanmalarıyla yaptıkları tazyikten kurtarılmış, bugün artık gerçek dost komşularla çevrili Türkiye ve 1923 Lozan Konferansının güler yüzlü manzarası ile o parçalanarak büyük küçük herkes tarafından taksim edilmeye hazır ve galiplerin ayaklarında secdeye varan eski Türkiye'sini kıyaslayabilen herkes, Mustafa Kemal Paşa'nın hedefine varmakta ne derece başarılı olduğunu kolayca anlayacaktır. ( Charles H Sherrıll, Bir Elçiden Gazi Mustafa Kemal, Tercüman 1001 Temel eser, s. 88-89)

 

Şimdi Mustafa Kemal'in batıya doğru ilerlemesine gelelim: Mustafa Kemal ilerde sadece "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" cümlesinden ibaret ve meydan okuyan bir hedefle ve buna ek olarak da Yunanlıların İzmir'e çıkmış bulunmalarının yarattığı heyecanla, milleti uyarmak ve Milli Birliği güçlendirmek için işe sarılıyordu.

 

Maddi eksikleri ve yokluklar bir yana, yaygın hale gelmiş bulunan uyuşukluk ve ilgisizlik elem vericiydi. Bu konuları burada teferruatıyla anlatacak değiliz. Ancak, bu uyuşukluk ve ilgisizliğe karşı gelmek, en çetin mücadele adamlarının bile cesaretini kıracak mahiyetteydi.

 

Mustafa Kemal, hiç telaş göstermeksizin çalışmalarına başlamış, her yeni güne, geçen günün sonuçlarını ekleyerek mücadelesini sürdürmüştü. Bu mücadeleyi sürdürürken, kâh büyük gayenin yarım gönüllü ve inançsız taraftarlarına yapılacak işleri anlatarak, kâh her geçen gün biraz daha artan taraftarlar arasında zaman zaman ortaya çıkan kıskançlıkları uzlaştırarak, hiç dinlenmeksizin ve yorulmaksızın, hep ilerlemişti… ( Charles H Sherrıll, Age s. 89-90.)

 

 

HAKİKAT TRENİNE TAKILAN YALAN VAGONLARI

 

 

Sevgili Okurlar,

 

Kadir Mısıroğlu "Lozan Zafer mi Hezimet mi?" ismini verdiği gerçek dışı hadiseler ve çoğu gerçeklerle bağdaşmayan olay ve şahıslarla hazırladığı kitabında İstanbul'un işgali sırasında istihbarat subaylığı yapan Armstrong isimli İngiliz yüzbaşının "Bozkurt" Kitabından faydalanmıştır.

Bu kitap baştan sona bir yalanlar dizisidir. Ancak kitabın çevirisini yapan Peyami Safa'nın Grey Wolf (Bozkurt) isimli kitabın 1. Cildinin önsözü yıllardır Türk çocuklarının nasıl aldatıldığına en güzel örnektir.

 

Bakınız Peyami Safa önsözde ne demiş:

 

"Bu eserde Atatürk'ün karakterine, hususi hayat ve davranışlarına ait oldukça doğru hükümler, başarılı tahlil ve tasvirler yok değildir. Bir bakıma kitabı değerlendiren, fakat hakikat aleyhine tehlikeli bir eser haline getiren de budur. Tehlikeli çünkü hakikat lokomotifinin peşine takılan bir sürü yalan ve iftira vagonu da, hakikat istikametinde yol almakta, aynı derecede doğru görünmek şansını kazanmaktadır. Kısacası tamamını doğru sanıp ciddiye alanı, yanlışlara sürükleyen, tuzaklarla dolu bir kitap."

 

Ne güzel bir anlatım. "Hakikat trenine takılan yalan vagonları" işte bugünkü sıkıntıların temelinde bu var. Düşman öylesine programlı ve uyanık ki Türk çocuklarının bir bölümü milliyetsizlik fikirleriyle milliyetçilik yaptığını sanırken diğer kısmı da emperyalistlerin oyuncağı olarak ABD'nin müsaade ettiği ölçüde hareketle "Millicilik" yaptıklarını sanıyorlar. Bir kısım gençliğimiz İslam maskesi takanların elinde milli benliğini kaybetmiş bir vaziyette kendine sağlanan bir takım imkânlarla yuvarlanıp gidiyor!

 

Şevket Süreyya'nın "Tek Adam" isimli eserinde muğlâk bir şekilde bırakılan "Atatürk'ün Samsun'a gönderiliş" hadisesi, Atatürk'ün hatıralarında da geçer. Ancak herhangi bir hatıratın veya tarihsel bir anlatımın içerisinden bir bölümünü seçerek yayınlar bundan bir mana çıkarmaya yeltenirsek Hakikat treninin peşine takılan yalan vagonlarıyla Atatürk'ü Samsun'a gönderen Vahdettin’miş gibi bir mana çıkarılır.

 

Hatta Vatan hainlerince tarih ters yüz edilerek Vahdettin ile Mustafa Kemal sürekli kıyas konusu yapılır ve başarılar Vahdettin’e günahlar ise Atatürk'e mal edilir.

 

Türk düşmanları elinden geleni yapacak, Türk çocuklarının beynini yıkayacak, Atatürk düşmanlığı yapıyormuş gibi görünerek Türk milletine olan düşmanlıklarını ve kinlerini kusacaklar üstelik bu kinlerine Türk çocuklarını da ortak edecekler, onlar her şeyi söyleyecekler biz konuştuk mu ortalık karışmış olacak? Biz konuştuk mu ortalık ayağa kalkacak “Aman hocam nasıl Osmanlı aleyhinde konuşursun” denecek!!

 

Vahidettin’de keşke en azından bir 2 Mahmut Olsaydı da bizde göklere çıkarsaydık..

 

Sevgili arkadaşlarım düşman tüm Kaleleri teslim almış olanca hızıyla giderken biz halen onların oyunlarına mı geleceğiz. Biz vatan hainlerine öldüğümüzde mi cevap vereceğiz?

 

Bu memlekette binlerce insan sabahtan akşama kadar televizyonlarda gazetelerde boy gösteriyor. Konuşulanların 95'i Türkiye'nin aleyhinde!

 

Bu milleti, bu vatanı dilim dilim satıyorlar. Türkiye ayaklarımızın altından kayıyor.

 

Teslimiyetçiliğini, işbirlikçiliğini hatta bizzat teşvik ettiği Kutsal Fetva ve isyanlarla Türk'ün varoluş kavgasını engellemek için Türk düşmanlarıyla iş birliği yapan hatta İngiliz'den fazla İngilizcilik yaparak bir sürü masumun kanına giren Vahdettin’e İstiklal Savaşını mal edenlerin Atatürk'e ve Türk Milletine yaptığı ihanetin boyutunu düşünebiliyor musunuz?

 

Uluslararası Emperyalizmin hazırladığı planları Türk milletine empozede araç olarak kullanan Basın ve yayın kuruluşları televizyonlar vasıtasıyla Manipülasyona tabi tutuluyor, hatta hipnotize ediliyoruz. Hatta mankurtlaştırılmış bir vaziyetteyiz. 
Milletçe milli şuurla ayağa kalkmalıyız. Tarihimizi en iyi bir şekilde öğrenerek buna başlayabiliriz.

 

 

YALANLARA CEVAP VERİYORUZ

 

 

Sevgili Okurlar,

 

milleti yüzyılın kaderini değiştirecek bir savaş yapmıştır. Bu öylesine bir savaştır ki baştan sona destandır

 

Osmanlının külleri arasından Yeni bir Türk devletinin kurulması Türk çocuklarının milliyetçilik duygularını doruğa çıkaracak bir hadisedir.

 

Bu nedenle Türk milletini ve Milliyetçilerini sevmeyenler bu muazzam abideyi kara ve yalan bir tarihmiş gibi göstermeye çalışmışlardır.

Nitekim bunda başarılı olunmuş ve bu milletin aziz evlatlarının kafasına "Atatürk aslında danışıklı bir dövüş yaptı"yalanı yerleştirilmiştir

 

"Atatürk'ü ingilizler seçti Halifeliği kaldırma karşılığı İngilizlerle anlaşıverdi bu savaş öyle kazanıldı" yalanı yerleştirilmiştir.

 

Atatürk düşmanlarının Vahdettin’i korumak maksadıyla yaptıkları bütün faaliyetlerin asıl sebebi Kurtuluş Savaşını yok farz etmektir
Çünkü Sakarya, Koca tepe, Dumlupınar düşmanın İzmir'de denize dökülmesi Tarihimizin altın sayfaları devasa bir abide gibi durmaktadır

 

 

VATAN'A İHANET EDENLER, İŞBİRLİKÇİLER, KORKAK VE MECZUPLAR YALANLA, DOLANLA TARİH TERS YÜZ EDİLEREK KAHRAMAN İLAN EDİLİR

 

VATANSEVER KAHRAMANLAR İSE İŞBİRLİKÇİ OLARAK GÖSTERİLİRSE MİLYONLARCA ŞEHİDİN SAYESİNDE AYAKTA DURAN VATANA BÜYÜK BİR İHANET YAPILMIŞ OLUR

 

 

Atatürk İzmir'i aldıktan sonra bile İngiliz Parlamentosunda Bizans tahtına Yunan Kralının getirilmesi görüşülüyordu

 

Mustafa Kemal Paşa Mudanya'da restleşirken İngiliz hükümeti tehdit üzerine tehdit gönderiyordu ancak restleşmenin galibi Mustafa Kemal oldu.

 

Mustafa Kemal Paşa Mudanya'da restleşirken İngiliz hükümeti tehdit üzerine tehdit gönderiyordu Çetin çekişmeler oldu 
 

İngilizlerin ihtarına rağmen Türk Askerleri durmadılar yürüdüler Çetin restleşmelerin galibi Mustafa Kemal oldu

 

İngiliz Parlamentosu sürekli çalıştı,ancak bir türlü tehdit konusu 450.000 askeri Anadoluya çıkarmaya cesaret edemedi 
Atatürk bileğinin hakkıyla Büyük Britanya İmparatorluğu'nu dize getirdi.Türk Zaferi İngiliz emperyalizminin sonu oldu

 

İngiliz İmparatorluğunun sömürgeleri başkaldırdı ya özgürlüğünü veya özgürlüğe yakın şekilde idare hakkı kazandı

 

Hindistan Bağımsızlığını kazandı Gandi "Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar Tanrıyı İngiliz sanıyorduk" diyor

 

 

İNGİLİZ BAŞBAKANI PROTESTOLAR ARASINDA GÖREVİNİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI BAKANLAR İSTİFA ETTİ HÜKÜMET DÜŞTÜ

 

İNGİLTERE TÜM DÜNYA DA PRESTİJ KAYBINA UĞRADI VE DÜVELİ MUAZZAMA DEVLETLERİNİN BAŞI OLARAK 200 YILDIR DEVAM EDEN GÜCÜNÜ KAYBETTİ

 

İNGİLİZLERİN GERİ ÇEKİLİŞİ HÜKÜMETİNİN VE POLİTİKACILARININ DA SİYASİ HAYATLARINI BİTİRDİ. BİR DAHA POLİTİKAYA GERİ DÖNEMEDİLER

 

CHURCHİLL 25 YIL SONRA İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA ZARURET NEDENİYLE TEKRAR GÖREVE DÖNEBİLDİ

 

İNGİLTERE KAYBOLAN PRESTİJİNİ TAMİR İÇİN ABD'YE YANAŞTI VE ONU ÖNE ÇIKARARAK TÜM POLİTİKALARINI ABD ÜZERİNDEN TEKRAR REVİZE ETTİ

 

ARTIK DÜNYANIN BİRİNCİ DEVLETİ ÜNVANI ULUSLAR ARASI ŞİRKETLERİN VE İNGİLTERE'NİN ÜS OLARAK KULLANDIĞI ABD TARAFINDANDAN YÜRÜTÜLECEKTİ

 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SADECE İNGİLTEREYİ YENMEKLE KALMADI 19.YY'IN TÜM EMPERYAL GÜÇLERİNİ YERLE BİR ETTİ .

 

TÜM DÜNYAYI YERİNDEN OYNATACAK KADAR BÜYÜK BİR ZAFERİ YOK FARZETMEK İÇİN İNGİLİZLERLE İŞBİRLİĞİ YAPANLARIN TORUNU OLMAK GEREKİR

 

 

İngilizler Anadoluda hayalleri olan Yunanlıları,"Türkleri Anadolu'dan hatta yeryüzünden silmek" için kullanmışlar bunuda ifade etmişlerdir
İstiklal Savaşı süresince Vahidettin ve hükumetleri Alenen İngilizcilik yapmışlar,İngilizler Zaman zaman Türklerle savaşmışlardır

 

Anadolu'daki bütün isyanlar Vahidettin ve İstanbul Hükumetlerinin kararı ve İngilizlerle müşterek yürüttükleri faaliyetler ile yapılmıştır
 

Sözde İslamcı Sözde Osmanlıcıların Türk çocuklarını zehirlediği gibi Vahidettin Madem Atatürk'ü göndertmiş ise neden Türk'leri öldürtmüştür?

 

Vahidettin Madem Atatürk'ü göndermiş ve İstiklal Savaşını destekleşmiş ise neden Anadoluyu yangın yerine kan gölüne çevirtmiştir?

 

 

ARKADAŞLAR. İNGİLİZ HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ SİYASİ HAYATLARINI BİTİRMEK İÇİN, B.BRİTANYA İMP. KENDİNİ İMHA İÇİN Mİ MUSTAFA KEMAL'LE ANLAŞTI

 

 

Kurtuluş savaşınıN en mühim safhası İngilizlerle 9 gün boyunca silahlar tetikte devam eden restleşmedir

 

İngilizler Mudanya'da havalı başladıkları görüşmede"450.000 Askerimizi gemilere bindirdik hareket edeceğiz" demişler 
İngilizler Mudan'ya da"Elinizde hazır 50.000 Kişilik kuvvet var Anadoluyu tamamen alırız Bizi yenemezsiniz"demişlerdr 
 

Mustafa Kemal " Buyrun gelin bir defa dönize döktük yine denize dökeriz Bu sefer yayınızda kimse olmayacağından cevabımız sert olur"demiştir

 

Mudanya da Orduların teyakkuzda beklediği 9 gün süren bıçak sırtında devam eden restyeşmeyi M.Kemal Kazandı
 

Çanakkale de yenilmiş ve Türk zaferlerinden tedirgin olan İngiliz Parlamentosu Savaş kararı alamamış ve Pes etmiştir

 

İstiklal Savaşı zaten Yunanlarla değil ingilizlerle yapılan bir Savaştır İngilizler Piyon olarak Yunanlıları öne sürmüştür
 

İngilizler Savaşın her noktasında destek olarak bazende fiilen bulunmuşlar Kürt İsyanlarını M.Sagir suikastini İngilizler düzenlemişlerdir

 

Kurtuluş Savaşı boyunca zaman zaman İngilizlerle savaş durumu hasıl olmuş İzmit'de fiilen karşılıklı savaşılmıştır

 

Neticede Atatürk bileğinin hakkıyla Büyük Britanya İmparatorluğu'nu dize getirdi. Bu dize geliş İngiliz emperyalizminin de sonu oldu

 

İngiliz Hükümetinin ve politikacılarının da siyasi hayatlarını bitirdi. Churchill 25 Yıl sonra İkinci dünya savaşı sırasında dönebildi

 

Başbakan ve bütün bakanların siyasi hayatları bir daha geri gelmemecesine bitti. Türklerin zaferi İngiliz Hükümetinn sonu oldu
 

İngiliz Hükümet temsilcileri siyasi hayatlarını bitirmek için, Birleşik Krallık kendini imha için mi Mustafa Kemal'le anlaştı

 

Kaldı ki 1916 yılında bütün Müslümanları İngilizlere karşı savaşma daveti Kutsal Fetva'ya Türklerin dışında icabet icabet eden 
Kutsal Fetvaya önem verilmemesi üzerine "Halifelik" konusu bir daha İngiliz ve Fransızlar tarafından dikkate bile alınmamıştı
 

Kurtuluş savaşını bu milletin yiğit evlatları kazandı. Bileğinin hakkıyla kazandı Böylesine muhteşem bir olay nasıl yok farz edilmek istenir

 

Kurtuluş Savaşı'nda da Türk Milletinin azim ve kararlılığı inancı, imanı düveli muazzama devletlerini dize getirdi.

 

Vatanı işgal eden İngiltere'dir Yunan'ı İzmir'i işgale yol veren İngiltere'dir.Savaş boyunca Yunanlılara destek İngilteredir

 

İngiltere Savaş sırasında kendisini çaresiz hmiş ve Atatürk'ü öldürtmek üzere çok özel bir Ajanını Ankara'ya yollamıştır

 

İngiltere Mustafa Sagir isimli Ajanını Hindistan müslümanları temsilcisi sıfatıyla Ankara'ya göndermiştir

 

Mustafa Sagir Mehmet Akif ile aynı evde kalmaktadır M.Akif Hintli bir Müslüman önder kılığındaki Mustafa Sagir'den şüphelenir

 

Meh.Akif Mustafa sagir'e gelen mektuplardan birisini açar Hiç bir yazı yoktur İncelenir Beyaz mürekkeple yazılmıştır

 

Sagir'in tüm yazışmaları ve kendisi takibi alınır Mustafa kemal paşayı öldürmek üzere ingiltere tarafından gönderildiği görülür
 

M.Sagir kurtuluş Savaşı günlerinde Mehkemeye çıkarılır Mustafa kemal Paşayı öldürmek üzere geldiğini mahkemede itiraf eder
 

Mubtafa Sagir'in yargılaması halkın huzurunda yapılır uzunca bir yargılamadan sonra suçunu itirafa başlar ve idam edilir

 

İngiltere Vahidettin'in ve onunla birlikte hareket edenlerin dostudur. Mustafa kemal'in canını alacak kadar düşmandır

 

İngilizlerle işbirliği yapan Vatan hainlerinin torunlar Kurtuluş Savaşımızı danışıklı gibi göstererek milli şuurumuza zarar vermek istiyor

 

 

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları Türk düşmanlarıdır. İngilizlerle işbirliği yapanların torunlarıdır

 

Vatanı işgal eden İngiltere'dir. Yunan Ordusu'nu İzmir'i işgale dâvet eden İngiltere'dir. Fakat Zât-ı Şâhâne Vahdettin İngiliz dostudur,

 

Zât-ı Şâhâne düşmanın merhametine sığınarak saltanatını muhafaza edecek, Damat koltuğunu korumak için işgal kuvvetlerinin emrne girecektir

 

Vahdettin ve Damat Ferid "şahsî menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit etmiştir"Kurtuluş demek İngiliz himayesine sığınmaktır
 

Vahdettin sultan ilan edildiğinde" BEN BU MAKAM İÇİN HAZIRLANMADIM! ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ VÜCUTÇA RAHATSIZ OLDUĞUMDAN LAYIKIYLA TAHSİL EDEMEDİM
Vahdettin "DÜNYADA EMELİM KALMADI. BİRADERLE HANGİMİZİN EVVEL GİDECE FAKAT TAKDİR-İ İLÂHİ İLE TEVECCÜH ETTİ. BU AĞIR VAZİFEYİ DERUHTE EYLEDİM. ŞAŞMIŞ BİR HÂLDEYİM, BANA DUA EDİNİZ!"diyordu
 

 

İŞTE,TARİHİMİZİN EN KARA GÜNLERİNDE ACZİNİ İTİRAF ETMEKTEN ÇEKİNMEYEN,ŞAŞKIN VE ZAVALLI BİR ADAM VARDIR ANASINDAN DOĞDUĞUNA PİŞMANDIR!

 

Bizzat kendi ifadesine göre dünyadan elini, eteğini çekmiş, sinmiş, sinni kemale ermiş, şaşkın bir adamdır Vahidettin..

 

Sadrazam İzzet Paşa'nın" DAMAT FERİD MECNUNDUR, BÖYLE MÜHİM BİR VAZİFEYE NASIL TAYİN EDİLİR?" dediği halde Damat Ferid'i sardazam yapan odur

 

Vahdettin'in İngilizci Damat Ferid'de ısrar etmesi, İngilizlere yaranmak İngilizler ile iyi ilişkiler tesis etmek olarak izah edilebilir.
Rauf Orbay Mondrostan dönerken” Hilâfet-i Celile, Saltanat-ı Seniyye ve Hanedan-ı Osmaniye'nin hukuku teminat altına alındığını”söylemiştir

Rauf Orbay'ın Mondros sonrası yaptığı mesnetsiz açıklamalardan cesaret alan Padişah işgalcilere baş eğeceğine dair açıklamalar yapmıştır!

 

Vahidettin Mondros'a gidilirken Türklerin hayatının Vatanın güvenliğinin Ordunun güvenliğinin Ülkenin geleceğinin sağlanmasını istememiştir

 

Vahidettin'in kafasında Türk Vatanı, Türk milleti,Türk Askeri gibi düşünceler yoktur Vahidettin: SADECE SALTANATIN KORUNMASINI İSTEMİŞTİR

İNGİLİZLER HİLÂFETİ,SALTANATI VE OSMANLI HANEDANI'NI MUHAFAZA EDECEKLER , VAHİDETTİN ONLARDAN YANA OLACAKTIR.PAZARLIK BUNA GÖRE YAPILMIŞTIR
VAHDETTİN MONDROS İMZALANIRKEN TÜRK MİLLETİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİR.

VAHİDETTİN MİLLETİN UĞRAYACAĞI KATLİAMA EVET DENİLMİŞTİR AMAÇ HİLAFETVE SALTANAT KURTULSUN
 

 

Düşmanın müsamahasının nasıl elde edileceğini de 24 Kasım 1918'de The Daily Mail muhabirine verdiği mülakatta şöyle açıklamıştır:

 

 

Vahdettin "İNGİLİZLERE SEVGİ VE HAYRANLIĞIMI,BABAM ABDÜLMECİT'TEN ALDIM. İNGİLTERE İLE DOSTLUĞU GÜÇLENDİRMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
"ALLAH'TAN SONRA UMUDUNU İNGİLTERE'YE BAĞLADIĞINA"açıklasada Vahidettin'in "huzura kabul etme"talebi İngiliz Dışişleritarafından red edilir

 

50 yıldır Vahidettin üzerinden yalanlar anlatıldı Türk.Tarih.Kurumu.Bile bunu sürdürüyor Geleceğimizi gerçekler üzerinde inşa edebiliriz

 

Vatan hainleri yalan söyleyecekler ihanetlerini belgeleriyle tokat gibi yüzlerine çarpacağız Türk gençleri gerçekleri görecek
 

Veliaht Abdülmecit Efendi"PADİŞAH VE BEN SİZİN YARDIMINIZI HARARETLE İSTİYORUZ. ÇÜNKÜ KÜLTÜRÜMÜZÜ FRANSA VE İNGİLTERE'DEN ALDIK"diyecektir

 

 

Enver Behnan Şapolyo, Osmanlı Sultanları Tarihi, 1961,s:461 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c: 4, İstanbul 1972; s: 380

 

 

ATATÜRK SAMSUNA NEDEN GÖNDERİLDİ

 

 

Sevgili Okurlar,

 

Fatih'in İstanbul'u almasından sonra kıyıda bir miktar Rum azınlık kalmıştı. Etnik yapı, savaş döneminde yaşanılan olaylar, Rum ve Ermenilerin nakledilmesi ve Pontusçu eylemler bölgede büyük huzursuzluklara neden oluyorlardı. Dağa çıkmış ellinin üzerinde çete vardı. Bunların çoğu Rum'du. ( Selek s. 205.) özellikle Bafra'daki on iki Rum köyünün 1500 genci bu amaçla silahlanmış ve eşkıyalığa başlamışlardı. Çeteye katılanların sayısı 25.000'e ulaşmıştı.

 

(Tansel, I/96; M. Goloğlu - Erzurum Kongresi (1966), s.10.) Bunlar, İstanbul'un işgâli ile birlikte Türk köylerine saldırılar düzenlemişlerdi. 
I. Ordu Komutanı Nurettin Paşa'nın gözlemlerine göre Pontus örgütünün amacı, Yunanistan'ın ikiz kardeşi olan Pontus Devletini kurmaktı. Çalışmalar Sivas ve Akdağmadeni'ne dek genişletilmişti. Askersel olarak örgütlemiş bir "ordu" kurulmuştu. Öğretmenler ve papazlar bu ordunun etkin elemanlarıydı. Örgütün başına Trabzonlu Vasiliso Yuvanidis diye biri getirilmişti.

 

Böylece Rum nüfus arttırılmaya çalışılıyordu. Bu işler Samsun Metropolit yardımcısı Eftimos Zilos'un yönetimindeydi. Büyük devletlerin desteği sağlanmaya çalışılıyor, Vezirköprü ile Samsun arasındaki dağlarda korunaklar oluşturuluyordu. Genel Savaşın bitiminde Yunan gemileri İstanbul'dan Karadeniz'e açılınca destek olarak zamanın geldiğini sanıp Türk köylerine saldırdılar.

 

Böylece Anlaşık Devletlerin saldırıları kasıtlı olarak Rum çetelerince Türk köylerine oluyordu. ( Aydemir (1969), I/388; Dr. Selahi R.Sonyel - Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika (1973),I/39.) Fakat aciz durumda olan dönemin Osmanlı yönetimi olayın bu gerçek yüzünü açıklayamıyor ve direnemiyordu. (Baki Öz, Atatürk'ün Anadolu'ya Gönderiliş Olayının İçyüz, Can Yayınları, 2. Baskı, s. 31-32.)

 

 

GİTTİKÇE ŞİDDETLENEN PONTUSÇU FAALİYETLER

 

Bölgede bulunan yabancı sermaye kuruluşları dahi Pontusçu Rumların art düşüncelerine katılıyor, Rum çetelerinin kötülüklerini Türkler yapmış gibi yayıyorlardı.

 

Amerikan Tobacco Company (Tütün ortaklığı)'nin 11.01.1919'da Samsun yöresinde Türk köylerinin silahlandırıldığını duyurarak bu karalama yarışına katılışı en bariz örneklerden biridir.

(Jaeschke, s. 103; Sarıhan (1982),I/91. Akt. Baki Öz, Age s. 32.)
 

Emperyalizmden gücünü alan Pontusçu Rumlar ayrı bir devlet olma gayreti içerisinde Türk köylerine saldırıyorlar yakıp yıkıyorlar ve eşkıyalık yapıyorlardı.

 

Karadeniz Bölgesinde toplanan Rum ileri gelenleri 23.2.1919'da Rum Karadeniz Cumhuriyeti'ni kurma düşüncesiyle ve Binyatoğlu, Kolossi, Theodis imzalarıyla bu isteklerini İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği'ne bildirdiler.

 

(Akşin, s. 310; Sarıhan (1982),I/91.) Osmanlı devletinin çöküşü bu kesimlere ayrılma gücü veriyordu. (23 Temmuzda Trabzon Rum Metropoliti Hrisantos, destek sağlayabilmek için Avrupa gezisine çıktı. Trabzon'a İngiliz askerleri gönderilmesini, İngilizler'in yönetiminde yerli jandarma birlikleri kurulmasını istiyordu.

 

Parsi Barış Görüşmelerine Pontus Devleti için birer muhtıra sundu. 18 Ekimde Batum'da Pontus Cumhuriyeti ilan edildi. Avrupa'da yüz bulamayınca Hrisantos, uzlaşma önerdi. Ötede bir takım Pontus öncüleri Barış görüşmelerine başvurup, Türk çetelerinin kıyımından söz ediyor,

Avrupa'yı kendilerine acındırmaya çalışıyorlardı. Bir yandan da Sovyetlerle ilişki içerisine giriyor, yardımlarını sağlamaya çalışıyorlardı. Tarih boyunca Osmanlılarca bakımsızlaştırıldıklarını ileri sürüyor, Kafkasya'dan Sinop'a dek uzanan bölgede resmi dili Türkçe ve Rumca olan bağımsız bir Pontus Devleti tasarlıyorlardı.

 

Bu tasarıları onları bölgenin sürekli huzursuzluk kaynağı yapmıştı. Avrupa desteğini sağlama peşinde olan Pontusçular, Avrupa'da kurultaylar düzenliyorlardı.

 

Amaç dünya kamuoyunu yanlarına çekmekti. Marsilya toplantısında 1.500.000 Ortodoks Pontuslu Rum'un korunması Anlaşık devletlerden istendi. Sonunda, bölgede "Türk kıyımının sonunun geldiği" savunuluyor, muhtıralar veriliyordu.

 

Helenizm dostu ünlü İngiliz tarihçisi Arnold J. Toynbee dahi bu ileri sürülen istatistik ve sınırları "Hayal ürünü" olarak görüyordu. Bu aşırı istekler bölgede huzursuzluklara kaynaklık ettiğinden M. Kemal'in Anadolu'ya gönderilişine önemli ölçüde neden olmuştu.

 

 

Sevgili Okurlar,

 

Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti'nde sıkıntılı bir dönemin de başlangıcı oldu. Ateşkes hükümleri, işgalciler tarafından sık sık çiğnendiği gibi, uzun yıllar Türklerin egemenliğinde kalmış bulunan azınlıklar da işgalcilerden cesaret bularak kanunsuz eylemlerde bulunmaktan geri durmuyorlardı. Bu yüzden azınlıkların yaşadıkları bölgelerde sık sık Türklere yönelik saldırgan tutumların sergilendiği görülüyordu. Bu gelişmeler olurken İngilizler, Anadolu'nun bazı bölgelerinde Türklerin, Rum ve Ermenilere yönelik saldırılarda bulundukları iddiasını yürütmekteydiler.

 

Aynı sıkıntı Samsun ve çevresinde bazı küçük bölgelerde yaşanmakta ancak yapay olarak oluşturulan bu sorunlar kamuoyuna ve müttefiklere büyütülerek yansıtılmaktaydı.

 

Samsun, strateji bakımından da büyük önem taşıyordu. Karadeniz'in güney kıyılarında, orta Anadolu'ya açılan en rahat kapı şüphesiz Samsun limanı idi. Kuzeyden Anadolu içerilerine sarkmak isteyenler için bu kapı elde bulundurulmalı veya en azından güvenliği sağlanmalıydı. Henüz ne yapacağı bilinmeyen Enver Paşanın, eğer Anadolu'ya geçmeye yeltenirse Samsun yolunu seçmesi ihtimali de İngilizlerce gözden uzak tutulamazdı. (Sabahattin Selek, Age s. 206)

 

Osmanlı Harbiye nezaretinin 30 Kasım 1918 tarihli şifre telgrafına göre, "Anadolu Kuzey Kıyılarındaki Türk limanlarını ziyaret eden İngiliz ve Fransız harp gemileri, Samsun'da mütareke hükümlerinin henüz uygulanmamış olduğunu ve Hıristiyanları toptan öldürmek için Müslüman ahalinin silahlandırıldığını" bildirmeleri üzerine, İngiliz ve Fransız fevkalade komiserleri şikâyette bulunmuşlardır.

 

Sinop'ta çıkan karışıklık dolayısıyla buraya da iki gemi gönderilmiştir. (9. ordunun 28 Aralık 1918 tarihli telgrafı, aynı kaynak.) 9. Ordu kumandanının kanaatince "İtilaf subayları Rum ahalinin sözlerine kapılmaktadırlar.

 

Samsun'da ve Batum'da vapur bekleyen çok sayıda terhis erleri vardır. (Tevfik Bıyıklıoğlu, Atatürk Anadolu'da 1919-1921, Kent Basımevi, Ekim 1981, s. 88-90.) Ahalinin silahlandırılmış olduğu iddiası, Rum çeteleri tarafından şikâyetlerini daha serbest yapabilmek için uydurulmuş bir haberdir.

 

Gizlice silahlandırılmış olan Rum eşkıyası itilaf donanmasının gelmesiyle taşkınlığa başlamışlardır. Musul ve Irak bölgelerinden gelerek Samsun'da toplanan Alman ve Avusturya askerleri de gitmek için gemi beklemektedirler. (İstanbul'da kaydettiği Rumları, Trakya'ya, İzmir'e ve Karadeniz kıyılarına göndermektedir. Fener patrikhanesi merkez komitesi de, bu cemiyete yardım etmektedir." Tevfik Bıyıklıoğlu, Age s. 90.)

 

( 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa da hükümete yolladığı 22 Mayıs 1919 tarihli raporunda, samsun'a çıktığı günlerde bölgenin asayiş durumunu şu suretle tasvir etmektedir:

 

"Umumi harp seferberliğinin başlarında Samsun livası içinde asker kaçaklarından ve Müslüman, ermeni ve rum unsurlarından bir takım çeteler adi hırsızlık ve katl yaparlardı.

 

Rum ve Ermeni tehciri sırasında bu unsurlardan azılı çeteler siyasi bir mahiyet almış, Rus istilası başlayınca Ruslar tarafından teşvik ve denizden takviye edilmiş, fakat sık kovalama karşında tehlikeli bir hal almamıştı. Rus bozgunundan sonra mütarekeye kadar şakavet devam etmiştir.

 

Mütarekeden sona, Yunanlılık emeli güden bütün Rumlar her yerde şımardılar. Samsun havalisinde de Pontos hükümetini kurmak için birleştiler. Bütün rum çeteleri bu maksat uğrunda, siyasi bir şekil aldı. Son zamanlarda Samsun havalisindeki Rum nüfusunu arttırmak için Rusya'da ne adar Rum var ise buraya getirilmesine çalışılmıştır. Bugün, Samsun havalisinde 40 kadar Rum çetesi vardır. Buna karşılık Türk ahali, hükümet tarafından korunamadığından bazı Laz çetelerini Trabzon havalisinden getirterek mal ve namuslarını muhafaza zorunda kalmışlardır

 

Bu suretle 13 müslüman çetesi faaliyettedir. Hakiki durum budur. Samsun'da nüfus ekseriyeti Rumlardadır. Bunlar hükümete arşı soğukturlar. Fakat liva içinde ezici çoğunluk Türklerdedir". Yine Mustafa Keaml Paşanın 25 Haziran 1919 tarihli raporuna göre: "İstanbul'da, Galata'da, Minerva hanının üçüncü ve dördüncü katlarında, Rum muhacir komisyonu gibi aldatıcı bir ad altındaki Kordas yahut Etniki Eterya cemiyetinin bir şubesi de çalışmaktadır. Bu vaziyet Yunanistandan gönderilen çeteleri ve İstanbul'da kaydettiği Rumları, Trakya'ya, İzmir'e ve Karadeniz kıyılarına göndermektedir. Fener patrikhanesi merkez komitesi de, bu cemiyete yardım etmektedir”.)

 

İngilizler 9 Mart'ta Samsun'a 200 Asker, bir müfreze de Merzifon'a gönderdiler. Artık olaylar, biri birinin sebebi ve sonucu olarak akıp gidecekti. Nitekim Samsun'a İngiliz askerinin gelmesi ilk tepkisini çok çabuk gösterdi. 17/18 Mart gecesi oradaki Türk birliklerinden makineli tüfek bölüğüne bağlı Hamdi adında bir teğmen askerlerini alarak dağa çıktı. 
 

Teğmen Hamdi olayı, gerçekten Türkiye'nin geleceği açısından dikkate değer bir hadisedir. Bu olay, milliyetçi, memleketçi Türk subay kadrosunun hazır olduğu bir davranışı ifade ediyordu. İttihatçı bir hareketin başlamasından zaten kuşkulu bulunan İngilizler ve hükümet bu küçük olaydan dolayı daha çok endişeye kapıldılar. Zamanın Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın aşağıdaki sözleri bu endişeyi belirtmektedir.

 

"Samsun’daki birliklerden bir makineli tüfek bölüğüne mensup Mülazim Hamdi Bey'in bir makineli tüfek ve bir miktar askerle dağa çıkarak Türk çetelere zahir olması işgal kuvvetleri kumandanını büsbütün şüpheye düşürmüştür. Erkânı Harbiyei Umumiye'ye memur olan İtilaf kuvvetlerinin irtibat zabitleri sık sık yanıma gelerek benden bu hususta tafsilat istiyorlardı." (24 Aralık 1918'den 14 Mayıs 1919'a kadar Genel Kurmay Başkanı olan Fevzi Çakmak'ın, bu günlere ait hatıraları 1948 Mayıs ayında Akın gazetesinde yayınlanmıştır. )

 

Nihayet, İngilizlerin tahrikiyle Türk makamlarının dikkati de Samsun bölgesine çevrilmiş oluyordu. 
Bölgedeki asayişsizlik ve Türk halkın Rumlara karşı silahlandırıldığı hakkında İngiliz Yüksek Komiserliğinin ve Karadeniz Ordusu Başkumandanlığının bitip tükenmeyen ve son günlerde artan şikayetlerini önlemek gerekiyordu.

 

Bunun için tek çıkar yol, olağanüstü yetkilerle, muktedir ve güvenilir bir kumandanı Samsun'a göndermekti. ( Sabahattin Selek, Age s. 206)
Bu sıralarda Türk Genelkurmayı, muhtemel tehlikelere karşı orduyu hazır hale getirmek için plân hazırlamakta ve bu maksatla Ordu Müfettişlikleri kurulmasını düşünmekte idi.

 

Kaldırılan Ordu Kumandanlıklarının yerini dolduracak olan bu Müfettişlikler, normal olarak talim ve terbiye ile uğraşmaktan başka, ötede beride dağınık bulunan silah ve cephaneyi depolarda toplayacak ve bölgelerinde asayiş ve inzibat sağlayacaklardı. 
İngiliz Kumandanlığı Kurmayı ile bu hususta anlaşmaya varılmıştı. (Fevzi Paşa Akın Gazetesinde çıkan ve yukarıda sözü edilen hatıralarında bu hususa işaret etmektedir.

 

Üç ordu Müfettişliğinin kurulması, M. Kemal Paşanın 9. ordu Kıtaatı Müfettişliğine tayininden sonra ve İngilizlerin bu tayinden kuşkulanması üzerine hemen tahakkuk ettirilmiştir.) O halde Samsun'a gönderilecek kumandan bir ordu müfettişi olabilirdi. Hükümetin, İngiliz şikayetlerini önleme çabası ile Genel Kurmayın Ordu Müfettişlikleri kurma yolundaki çalışmaları böylece, şekil ve zaman bakımından birbirine uygun düşmüştü.

 

Mustafa Kemal'e verilen görev Necip Fazıl'ın, Abdurrahman Dilipak'ın, Semiha Ayverdi'nin, Kadir Mısırlıoğlu'nun Vehbi Vakkasoğlu'nun, Mevlanazade Rıfat'ın dediği gibi Milli Mücadeleyi başlatması için değil, O'nun katkılarıyla Anadolu da Saltanatı ve İstanbul Hükümetini İngilizlere karşı zor duruma sokacak bir kargaşanın veya milli bir faaliyetin başlamasına engel olmaktı.

 

Mustafa Kemâl'in Anadolu'ya atına atlayıp dağları aşarak değil de, 9.Ordu Müfettişi olarak gidişinin hikayesi Samsun ve çevresinde meydana gelen olaylar sonucunda akla gelmiş bir çözümdür.

 

Ancak bu çözümde Mustafa Kemal adının ortaya atılmasının sebebi Vahidettin değil Atatürk'ün Anadolu'ya geçmek için devam eden faaliyetlerine destek veren arkadaşları ile özellikle Ali Fuat Cebesoy'un babası İsmail Fazıl Paşa'nın Hükumet nezdinde yürüttüğü faaliyetlerdir Bunuları ilerleyen günlerde detaylı olarak anlatacağız.

 

 

Sevgili Okurlar

19 Mayıs Kutlu Olsun Sevgiler saygılar..

 

 

TANER ÜNAL

 

 

 
Etiketler: ATATÜRK'ÜN, SAMSUNA, ÇIKIŞI, VE, HAİNLERİN, YALANLARINA, CEVAPLAR,
Yorumlar
Haber Yazılımı